• 05Jun

  Čamac je manje plovilo koje karakterizira koritast oblik, a služi za prijevoz ljudi i tereta na rijekama, jezerima i drugim vodenim površinama, osim mora na kojem se koriste brodice.
  Čamcem se može upravljati veslima, manjim jedrom ili vanbrodskim motorom. Naziv čamac izveden je od turskih riječi čam i cam, imena za bor i jelu pa je tako označavao plovilo izrađeno od tog drveta.

  Veslački čamci

  Osim za prijevoz ljudi i roba, čamci se koriste i u natjecateljske svrhe pa tako postoje posebne vrste čamaca koje se koriste u natjecanjima, a njihov izgled ovisi o veslačkoj disciplini. Nekada su izrađeni od drveta, a u novije vrijeme sve češće od umjetnih materijala. Veslački čamci se sastoje od:
  • trupa čamca
  • metalnih izbočnika koji drže veslo
  • nogara (nožnih uporišta za veslače)
  • pokretnog sjedišta
  • kormila
  • kobilice
  Svaka pojedina veslačka disciplina koristi čamac posebnih tehničkih karakteristika koje su određene pravilnicima o natjecanju međunarodne veslačke federacije.

  Razne vrsta čamaca

  U natjecanjima se najčešće koriste kajaci i kanui. Naime, kajak je čamac zatvorenog nadgrađa u kojem jedan ili više veslača koriste veslo s dvije lopatice. Kajak svoje podrijetlo vuče od Eskima koji su ga koristili za lov, ribolov i prijevoz morem, a danas se najčešće koristi za rekreaciju ili sport pa tako razlikujemo: sportski kajak za mirne vode, kajak za divlje vode i rekreativni kajak za vožnju po morima, rijekama i jezerima.
  Druga vrsta čamca je kanu u kojim veslači upravljaju uz pomoć vesla s jednom lopaticom. Svojim izgledom kanu podsjeća na kajak, no on nema zatvoreno nadgrađe te ima izraženiju vodenu liniju, oštriji pramac i krmu. Kanu se najčešće koristi kao čamac sportske namjene na mirnim i divljim vodama, ali i kao turistički čamac za rekreaciju po mirnim i divljim vodama. Podrijetlo čamca vezano je za kanadske Indijance koji su ga koristili kao čamac za transport ljudi i roba.

   

  čamac

Leave a Reply

Your email address will not be published.